Domek błękitny

PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Wolne
Zajęte

Domek zielony

PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Wolne
Zajęte

cennik

Okres wynajmujeden domek
(8 - 10 osób)
dwa domki
(16 - 20 osób)
uwagi
Wakacje 201923.06 - 31.08430 – 450 zł/dzień860 – 900 zł/dzień7 dni (niedziela - sobota)
Jesień 201903.09 - 20.12330 – 350 zł/doba660 – 700 zł/dobaMinimum 2 doby
Boże Narodzenie 201921.12 - 26.12450 - 470 zł/dzień900 – 940 zł/dzień6 dni
Sylwester 201928.12 - 03.01550 – 570 zł/dzień1100 – 1140 zł/dzień7 dni
Ferie 201912.01 - 02.03330 – 350 zł/doba660 – 700 zł/doba3 dni
Wiosna 201902.03 - 17.04330 – 350 zł/dzień660 – 700 zł/dzień3 dni
Wielkanoc17.04 - 22.04450 – 470 zł/dzień900 – 940 zł/dzień6 dni
Kwiecień22.04 - 30.04330 – 350 zł/doba660 – 700 zł/dobaMinimum 2 doby
Weekend majowy 2019zarezerwowanyzarezerwowanyzarezerwowanyzarezerwowany
Maj/czerwiec 201905.05 - 19.06330 – 350 zł/doba660 – 700 zł/dobaMinimum 2 doby
Weekend Czerwcowy 2019zarezerwowanyzarezerwowanyzarezerwowanyzarezerwowany
Weekendy tradycyjnepiątek - niedziela330 - 350 zł/dzień660 – 700 zł/dzień3 dni

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domu w Borzestowie – Grodzisku

§ 1 Ogólne warunki

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku.
 2. Wyjaśnienie następujących pojęć:

Domek – obiekt znajdujący się na terenie Grodziska

Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku, określonej w dziale Oferta dostępnym na stronie www.domekdrewniany.kaszuby.pl oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;

Wynajmujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek.

 

§ 2 Zasady rezerwacji

 1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres nataliamejna11@wp.pl lub telefonicznie 601 933 288 podając następujące dane:
 • Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
 • Liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku.
 • Dokładny termin pobytu
 1. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni do dokonania wpłaty zadatku.
 2. Wpłata dokonywana na Numer rachunku:

10 1140 2004 0000 3502 7747 8138

mBank

 

 1. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 30% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

 

§ 3 Odwołanie rezerwacji

1. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 90 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 100 dni.
2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 90 (100 Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) dla dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% Opłaty za pobyt.

3. Właściciel uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust. 2 z kwotą zadatku, o której mowa w § 2

 

§ 4 Warunki płatności

 1. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, o której mowa w § 2 ust. 2 dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

 1. Na domku obowiązuje system ,,dniówkowy” a nie dobowy tzn. płacą Państwo za pełne dni a nie doby, ale można dni wykorzystać w pełni bez ograniczeń godzinnych. Tym samym domek pierwszego dnia przyjazdu jest do Państwa dyspozycji od godziny 7:00 do ostatniego dnia wyjazdu do godziny 21:00

 1. Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 2. Klient w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, telewizory, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku. Koszt posprzątania domku wynosi 100 zł.

 

§ 6 Zasady pobytu

 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu ( z jego winy ) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 1. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

 1. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 5, Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

lokalizacja